Mange ønsker seg et kredittkort eller har allerede ett. Det kan derfor være mange spørsmål som dukker opp, når en skal søke om et kort. Eller du har fått kortet og har tatt det i bruk, men så dukker det opp noen ting du lurer på. Vi har satt opp spørsmål, og svar, på noen av de mest vanlige spørsmålene som dukker opp.

Dette kreves for å søke

Hos de fleste banker og kredittkortselskaper er det et par ting som må oppfylles for å søke kredittkort. En må være minst 18 år, men det er også flere selskaper som har en aldersgrense på 20 og 23 år. Dette vil komme frem når en søker på nettet. Felles for alle, er at du ikke kan ha noen betalingsanmerkninger eller inkassosaker når du søker.

Utover dette er du nødt til å ha en fast inntekt. Denne trenger ikke være stor, men de fleste krever minimum kr. 50.000,- i årsinntekt, slik at de vet at søkeren også har mulighet til å betale regningene.

Så mange kort kan du eie samtidig

Ja, det er ikke noe problem. Faktisk er det mange som i dag har to kort, et Visa og et Mastercard.

På den måten har en alltid et kort tilgjengelig, som kan brukes om det ene kortet ikke blir akseptert, spesielt på feriesteder. Og skulle det være noe feil med det ene kortet, da har du et i reserve.

Normal leveringstid

Det vil variere, men som oftest går det ca. en uke. Du vil motta to ulike brev fra kortutstederen. Ett med koden til kortet og en med selve kortet. Først når du har mottatt begge disse, kan du begynne å bruke kortet.

Hva skal jeg gjøre om jeg mister kortet eller det blir stjålet?

Da må du kontakte kortselskapet du har fått kortet fra. Om du ikke har denne informasjon tilgjengelig eller ikke kan finne den på nettet, kan du i nødstilfeller, kontakte Visa eller Mastercard.

De kan hjelpe med å få sperret kortet.

Hvor ofte kommer regningen på det jeg kjøper?

Denne kommer hver måned. Kan varierer litt fra selskap til selskap, men ofte kommer fakturaen i begynnelsen av en måned. Det er kun snakk om én faktura per måned, med mindre det har skjedd noe spesielt. For eksempel at du velger å avslutte avtalen med umiddelbar virkning og ber om å betale inn utestående saldo.

Husk at kortet har en rentefri nedbetalingsperiode

De fleste kredittkort, har en gjerne 45-50 dagers rentefri betalingsutsettelse. Om du betaler fakturaen til forfall, da blir det ikke beregnet noen renter. Men betaler du etter forfall eller deler opp fakturaen, da blir det beregnet renter fra den dagen du kjøpte varene.

Tips når du skal finne det beste tilbudet

Det avhenger av flere ting. Noen mener det beste kredittkortet har bonuse som for eksempel drivstoffbonus og cashback på kjøp i nettbutikker. Andre igjen foretrekker lav rente eller reiseforsikring på kortet. Det er derfor individuelt for hva som er de beste kredittkortet for deg. Samme gjelder for søknader om forbrukslån, da store rentedifferanser eksisterer mellom de ulike bankene. Dette er blant annet noe du kan lese mer om hos Billigeforbrukslån.no/.

Kredittrammen kan økes underveis

Ja, det kan du, men kun opp til det maksimale som banken eller finansieringsselskapet tilbyr. Dog vil de alltid vurdere om du har økonomi til å få økt kredittgrensen.

Du kan også søke om utvidet nedbetalingstid

Ja, det kan du i de fleste tilfeller. Men du må alltid kontakte selskapet hvor du har fått kortet fra eller betale minimumsbeløpet, som står på fakturaen. Vær oppmerksom på, at om en ber om utsettelse av betaling, er det gjerne slik at du må betale et gebyr for dette.

Kontakter er lov å ta ut (men pass deg for kostnadene)

Ja, det kan du. Alle minibanker som har logo fra Visa eller Mastercard kan brukes til dette formål. Har du et Diners Club kort eller American Express, da må du se på bankautomaten, om den har en slik logo. De fleste banker har også en bruksgrense for kortet på 100 000 kroner over en 3 dagers periode.

Maksgrensen for uttak av kontanter

Dette vil variere litt, men som oftest er det mulig å ta ut maksimalt kr. 10.000,- på en uke og gjerne begrenset til kr. 5000,- pr. dag. Dette avhenger litt av ditt kortselskap og litt av den banken som driver automaten du velger å ta ut penger fra.

Hva er forskjellen på nominell rente og effektiv rente?

Kort fortalt, så er den nominelle renten en rentesats som banken bruker. Den effektive renten er den nominelle renten + de kostnader som kommer i tillegg. Dette kan være fakturagebyr, renters rente eller en økt rente på grunnlag av din kredittvurdering. Alle de ekstra kostnader blir lagt inn i den effektive renten og derfor er denne gjerne litt høyere enn den nominelle renten.